Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ V ZMYSLE ZÁKONA č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí obsahovať:

1. Kto žiadosť podáva
2. Komu je žiadosť adresovaná
3. Aké informácie žiadateľ žiada
4. Aký spôsob žiadateľ požaduje na sprístupnenie (písomne, e-mailom, ...)

V žiadosti musí byť uvedené komu je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký
spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. Ak v žiadosti niektoré z uvedených údajov chýbajú, žiadosť bude vrátená na doplnenie.

Žiadosť o sprístupnenie informácie Centrum pre deti a rodiny Pezinok, Nová ul.č. 9, 902 03 Pezinok vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o  8 pracovných dní. Táto skutočnosť bude žiadateľovi oznámená najneskôr pred uplynutím lehoty na vybavenie žiadosti.

Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Opravné prostriedky proti rozhodnutiam možno podať v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.
Žiadosť o informácie môžete podávať:

Osobne:
V  Centre pre deti a rodiny Pezinok, Nová ul.č.9, 902 03 Pezinok, v pracovných dňoch od 9,00 do 15,00 hod
Poštou na adresu:
Centrum pre deti a rodiny Pezinok, Nová ul.č. 9, 902 03 Pezinok
Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií sa môže realizovať:
- v hotovosti - vložením finančných prostriedkov do pokladne Centra pre deti a rodiny Pezinok
- poštovou poukážkou,
- bezhotovostne, prevodom na účet 7000 xxxxxxxxxx/8180,
Pracovník zodpovedný za vybavenie žiadosti o informácie oznámi žiadateľovi sumu a spôsob úhrady.
Informáciu žiadateľovi poskytne alebo odošle až po predložení dokladu o zaplatení. Sadzobník poplatkov
Strana A4 ČB - 0,03 euro
Strana A4 farebná - 0,10 euro
CD 1,15 – euro
Obálka - 0,08 euro

PODANIE SŤAŽNOSTI
V zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.  (ďalej len „zákon o sťažnostiach") a vnútorného predpisu, týkajúceho sa vybavovania sťažností v pôsobnosti Centre pre deti a rodiny Pezinok (ďalej len „CDR"), CDR prijíma sťažnosti každý pracovný deň v  rozsahu pracovného času – od 9:00 hod do 15:00 hod.
Sťažnosť možno podať:
a)      písomne
b)      ústne do záznamu alebo
c)     elektronickou poštou
a) Písomnú sťažnosť možno zaslať na adresu CDR, ktorá je zverejnená na web stránke CDR – Centrum pre deti a rodiny Pezinok, Nová ul.č. 9, 902 03 Pezinok. Osobne možno podať písomnú sťažnosť v administratívnej časti CDR (sídlo CDR ), Nová ul.č. 9, 902 03 Pezinok
b) O ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní zamestnanec CDR vyhotoví záznam o ústnej sťažnosti.
c) elektronickou poštou  - emailové adresy sú zverejnené na web stránke CDR
Ak sťažnosť podaná v elektronickej forme  alebo telefaxom nie je podpísaná zaručeným elektronickým podpisom a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom  sťažnosť sa odloží.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti