Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Pezinok

Adresa:

Nová ul.č. 9

902 03 Pezinok

IČO:00163261

Riaditeľka:

Tel.číslo: +421 33/ 243 30 32

E- mail: riaditel@dedharmonia.sk

Vedúca úseku ekonomiky a prevádzky

Telefónne číslo: +421 33/243 30 36

 

E- mail: ekonomicke@dedharmonia.sk  

Vedúca úseku Centra podpory profesionálnych rodín:

Telefónne číslo: +421 33/243 30 31

E- mail: odbornytimcppr@dedharmonia.sk

Sociálny úsek pre samostatne usporiadané skupiny:

Telefónne číslo : +421 33/243 30 30

Odborný tím samostatne usporiadaných skupín

E-mail: odbornytimsus@dedharmonia.sk

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov - zodpovednaosoba@dedharmonia.sk