Pomáhajú nám

Naše poďakovanie za rok 2019 patrí všetkým, ktorí nám v rámci svojich možností nezištne pomáhajú napĺňať naše úlohy a ciele:

Ing. Maroš Holický, Ing. Zuzana Escherová – za rýchlu a odbornú pomoc pri riešení a realizácii prevádzkových problémov technického charakteru

Zamestnanci spoločnosti EX Projekt – za finančný dar na zabezpečenie letných pobytov a aktivít pre naše deti počas letných prázdnin

Občianske združenie VIKTORKOVO o.z. – za finančný dar na zakúpenie špeciálne upraveného kočíka pre telesne postihnuté dieťa 

Občianske združenie POMOCNÍČEK o.z. – za finančný dar na náklady spojené s liečbou, rehabilitáciou a kúpou kompenzačných pomôcok telesne postihnutého dieťaťa

Spoločnosti Koala Tours, a.s. – za finančný dar

Občianskemu združeniu eL Academy - organizátorkám letného denného tábora - Fajnovo Mgr. Lenke Žákovej a Mgr. Kataríne Baxovej, ktoré pre našich 12 detí bezplatne zorganizovali týždeň plný zaujímavých aktivít, zábavy a relaxu Program bol obohatený ukážkami práce príslušníkov polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru Pezinok a Odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru.

Eugenovi a Jurajovi Lehotayovým – skvelým vodákom, ktorí pre naše deti zabezpečovali splavovanie ramien Dunaja, športové súťaže a zábavné aktivity. Spolu s gastro tímom – Pišta, Janka, Mirko, ktorí sa zase postarali o chutné občerstvenie.

Budamar Logistics, a.s – za zakúpenie lístkov pre deti na úžasný muzikál – Snehulienka na ľade.

Zuzane Zorvan s manželom a priateľmi – za Mikulášsku nádielku pre naše deťúrence, ktorá dorazila práve včas, pred večierkom, mali z nej veľkú radosť.