Pomáhajú nám

Naše poďakovanie za rok 2020,

patrí všetkým, ktorí nám v rámci svojich možností nezištne pomáhajú napĺňať naše úlohy a ciele a najmä prispievajú k tomu, aby naše deti prežívali plnohodnotnejší a krajší život.


Občianskemu združeniu POMOCNÍČEK o.z. – za finančný dar na náklady spojené s liečbou, rehabilitáciou a kúpou kompenzačných pomôcok telesne postihnutého dieťaťa
Spoločnosti Koala Tours, a.s. – za finančný dar

Vojenskému útvaru Kuchyňa - Vojaci z "Dopravného krídla gen. M. R. Štefánika v Kuchyni", pripravili deň, plný zážitkov pre naše deti.

Vojaci prišli deti navštíviť aj v predvianočnom období, spoločne s Mikulášom, s nádielkou.

Základnej organizácii OZP č. 8/71, pri OR PZ Pezinok a Senec - chceme sa poďakovať organizátorkám letného denného tábora Mgr. Lenke Žákovej, Mgr. Zuzane Mišovičovej a Mgr. Lucii Korytárovej, ktoré pre našich 12 detí bezplatne zorganizovali v termíne od 3.8. – 7.8. 2020, v Areáli zdravia Rozálka, týždeň plný zaujímavých aktivít, zábavy a relaxu.
Aktivity s deťmi boli prioritne zamerané na prevenciu kriminality, spoluprácu a vzájomnú pomoc druhým. Tábor podporili v rámci spolupráce aj Slovenský červený kríž, Ozbrojené sily SR, OR HaTT v Pezinku, SOŠ PZ v Pezinku.

Manželom Chrapčiakovým – ktorí sa o nás počas pobytu na ich chate Uhorčík v Terchovej, skvele starajú a pripravujú pre deti úžasný program.

Zuzane Zorvan s manželom a priateľmi – za Mikulášsku nádielku pre naše deťúrence, z ktorej mali veľkú radosť.

Vianočné darčeky, vecné dary počas celého roku pre naše deťúrence zabezpečovali mnohí dobrí ľudia :

Dell Charity Bratislava

Stanislav Sopira so svojim tímom

OVB Allfinanz Slovensko a.s

Michal Mihalovič s tímom

Juraj Vachálek s tímom

Manželia Medňanskí s priateľmi

Michaela Martiniková so spolupracovníkmi – knižky pre radosť

Spoločným úsilím dokázali potešiť naše detičky, v profesionálnych náhradných rodinách, na samostatných skupinách, v sociálne odkázaných rodinách s ktorými pracujeme v rámci ambulantnej a terénnej práce.