O nás

História

Naše zariadenie vzniklo presťahovaním Detského výchovného ústavu v Studenom do budovy bývalej školy v prírode v Modre – Harmónii. V roku 1995 bolo zriadené ako Detský domov so zvýšenou starostlivosťou so základnou a osobitnou školou pre dievčatá s poruchami správania. Od vtedy prešlo viacerými organizačnými zmenami. V roku 1996 sa stalo koedukovaným detským domovom. Zriaďovacou listinou č. 1098/98 zo dňa 1.7.1998 vznikol Detský domov Harmónia, zariadenie internátneho typu. V roku 2002 bol Detský domov Harmónia transformovaný na detský domov rodinného typu. K 1.1.2011 bol Detský domov Harmónia v Modre zlúčený s Detským domovom Pohoda v Bratislave, pričom názov Detský domov Harmónia zostal zachovaný. Zároveň bol fyzicky presídlený na Stavbársku ul. do Bratislavy. V nasledujúcich rokoch sa nám podarilo zámenou štátneho majetku získať do vlastníctva rodinné domy v Modre – Kráľovej /2013/, v Modre a v Pezinku /r. 2015/, ktoré MPSVaR zverilo do správy Detskému domovu Harmónia, za účelom rozvoja rodinného typu činnosti detského domova.

Najnovšia kapitola sa píše od r. 2018, kedy sa MPSVaR podarilo taktiež zámenou majetku štátu získať budovu na Novej ul. v Pezinku, ktorá bola zrekonštruovaná na administratívnu budovu a obytné priestory pre mladých dospelých. K sťahovaniu Detského domova Harmónia do Pezinka prišlo v posledných mesiacoch roka 2018 a zmeny boli zavŕšené od 1.1.2019 zákonnou zmenou na Centrum pre deti a rodiny Pezinok.

Súčasnosť

Centrum pre deti a rodiny Pezinok poskytuje starostlivosť pre deti v zmysle Zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov. Je zriadené za účelom vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa ustanovení § 45 ods. 1 písm. a) až c) predmetného zákona. Dočasne deťom nahrádza ich prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie od narodenia až po dosiahnutie plnoletosti, najdlhšie do veku 27 rokov, na základe rozhodnutia súdu. Sme štátne sociálne zariadenie so širokým spektrom pôsobností, zabezpečujúce náhradnú starostlivosť pre deti, o ktoré sa rodičia z rôznych dôvodov nemôžu postarať.

Zriaďovateľom CDR Pezinok je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré CDR metodicky riadi a usmerňuje, schvaľuje vnútornú organizačnú štruktúru a vykonáva kontrolu.

Štatutárnym zástupcom CDR Pezinok, oprávneným zo zákona konať v mene zariadenia o všetkých veciach /majetkových, personálnych a iných/ je riaditeľka Mgr. Beata Molnárová, ktorá bola menovaná do funkcie generálnym riaditeľom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v januári v r. 2010. Riaditeľka organizuje, riadi, usmerňuje a kontroluje činnosť tak, aby sa plynulo zabezpečovali úlohy sociálnej starostlivosti, aby sa zabezpečoval trvalý rozvoj a kvalita služieb pri dodržiavaní maximálnej hospodárnosti.

Aktuálna kapacita detí je 83 a organizačná štruktúra obsahuje 68 pracovných miest.

Z celkového počtu detí :

- je cca 40 detí umiestnených v profesionálnych rodinách, v okruhu do 100 km od Pezinka. V organizačnej štruktúre je vytvorených 21 pracovných pozícií profesionálny náhradný rodič.

- cca 30 detí žije v 3 samostatných usporiadaných skupinách po 10 detí, v rodinných domoch, ktoré sú situované v Pezinku, v Modre a v Modre – Kráľovej. Každá skupina – rodina užíva samostatný rodinný dom s kuchyňou, obývačkou, detskými izbami, miestnosťou pre vychovávateľov, sociálnymi zariadeniami a ďalšími prevádzkovými priestormi, s priľahlým dvorom resp. záhradou.

- 8 mladých dospelých má možnosť bývania v garsónkach, ktoré sú situované v rámci administratívnej budovy.

- 8 klientov je možné umiestniť na základe dohody /§45, ods. 6/, v byte určenom pre prácu s rodinou.

Cieľom nášho zariadenia je pomáhať deťom a rodinám v čase ich krízy. Deťom, ktorým sa napriek snahe zainteresovaných pracovníkov nepodarí návrat do biologickej rodiny, prípadne náhradnej rodiny, sa snažíme vytvárať čo najoptimálnejšie podmienky pre ich zdravý psychický i fyzický vývin a ich následné zaradenie do spoločnosti. Snažíme sa život detí priblížiť životu v rodine (individuálny prístup, účasť na spolurozhodovaní, vzdelávanie, záujmové aktivity, zapájanie detí do bežných domácich prác). Deťom pomáhame aj pomocou hipoterapie, canisterapie, arteterapie a pod. V rámci voľnočasových aktivít deti radi športujú (futbal, basketbal, bedminton), navštevujúcu rôzne záujmové krúžky a starajú sa aj o priľahlé záhrady pri rodinných domoch, kde sa učia pestovať ovocie, zeleninu.

O deti sa stará odborný personál. Profesionálnym náhradným rodičom poskytuje podporu odborný tím v rámci Centra podpory profesionálnych rodín /CPPR/, ktorý zahŕňa 3 sociálnych pracovníkov a 2 psychológov.

O deti v samostatných usporiadaných skupinách v rodinných domoch sa priamo v nepretržitej prevádzke stará 6 vychovávateliek a 12 pomocných vychovávateľok, ktorých pracovnou náplňou je okrem samotnej výchovy detí aj starostlivosť o bežnú prevádzku domu – varenie, pranie, nakupovanie, upratovanie, sprevádzanie detí k lekárom a pod. Odbornú sociálnu a administratívnu prácu /kontakty s úradmi, súdmi, školami, biologickými rodinami a pod./ vykonávajú 3 sociálni pracovníci a s deťmi a ich biologickými rodinami pracujú 2 psychológovia a 1 špeciálny pedagóg.

V rámci vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou, 2 sociálni pracovníci vykonávajú sociálnu prácu, psychologickú pomoc a starostlivosť a ďalšie odborné činnosti, ktoré zodpovedajú odborným metódam práce uvedeným v Programe centra.

Ambulantná a terénna sociálna práca sa vykonáva od r. 2019 aj v  rámci národného projektu z operačného programu Ľudské zdroje Európskeho sociálneho fondu, špecifický cieľ „Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť" na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 4.2.2019 medzi prijímateľom nenávratného finančného príspevku /NFP/ Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a CDR PK ako partnerom. Hlavným cieľom národného projektu je zavedenie štrukturálnych a inovatívnych zmien v zariadeniach a posun v procese transformácie a deinštitucionalizácie starostlivosti o dieťa, najmä podporením kvalitatívneho a kvantitatívneho posilnenia práce s rodinou dieťaťa za účelom predchádzania nariaďovania ústavnej starostlivosti. V rámci tohto projektu máme vytvorených 8 pracovných miest, z toho 1 sociálny pracovník a 1 psychológ pracujú s deťmi v samostatných usporiadaných skupinách.

Za účelom zabezpečenia administratívnej, prevádzkovej a organizačnej činnosti je zriadený úsek ekonomiky a prevádzky, v rámci ktorého pracujú 4 ekonomické referentky a 2 prevádzkoví zamestnanci s pracovným zaradením vodič - údržbár.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti