Vítame Vás na stránke Detského domova Harmónia, ktorý sa od 1.1.2019 mení na  "Centrum  pre deti a rodiny Pezinok".​

2% z dane - V roku 2014 sme pri Detskom domove Harmónia založili občianske združenie „Harmónia – pre deti". Jeho cieľom je prostredníctvom podpory voľnočasových aktivít podporovať, rozvíjať a budovať v našich deťoch záujem o rozvoj vlastnej osobnosti, skvalitnenie medziľudských vzťahov a uplatnenie sa v spoločnosti.

 

Centrum pre deti a rodiny Pezinok, so sídlom Nová ul. č. 9 v Pezinku organizuje „Program prípravy fyzických osôb na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti"
Prípravu plánujeme organizovať v mesiacoch máj – jún 2021 v závislosti od epidemiologickej situácie. Presný termín uverejníme na web stránke, prihláseným uchádzačom ho oznámime, emailom, alebo telefonicky.

Prihlášky môžete zasielať priebežne, najneskôr 7 dní pred začatím termínu prípravy na adresu centra, alebo emailom na adresu: lubica.luksikova@dedharmonia.sk

 

Príprava fyzických osôb na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti.

          - PRIHLASKA príprava PNR docx                 

          - PRIHLASKA príprava PNR pdf

 

          - Základné informácie o príprave na PNR docx             

          - Základné informácie o príprave na PNR pdf