Kariéra

Kariéra

V prípade záujmu o prácu profesionálne rodiča v našom zariadení, ak spĺňate podmienky pre vykonávanie profesionálneho rodiča v zmysle zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ohrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, môžete zasielať svoje žiadosti o prijatie do zamestnania s priloženým životopisom.

Uprednostníme záujemcov s pedagogickým vzdelaní, prípadne s praxou profesionálneho rodiča, s bydliskom vzdialeným do 50 km od nášho zariadenia.

 

Voľné pracovné miesto:

- Vychovávateľ

- Pomocný vychovávateľ

- Profesionálny náhradný rodič

- Psychológ v rámci NP DEIvZ

- Špeciálny pedagóg